Foto omschrijving

Tijdregistratie

Werktijden kunnen binnen de tijdregistratie van East4 op een eenvoudige manier worden geregistreerd. Indien u gebruik maakt van TeamUren-plan® kunt u ervoor kiezen om de planning als basis te gebruiken, maar ook is het mogelijk om gebruik te maken van externe systemen zoals vingerscanners of kassasystemen.

Indien u gebruik maakt van een extern systeem, kan het afronden van de uren worden ingesteld met een boven- en een ondermarge. Indien u gebruik maakt van TeamUren-plan®, worden afwijkingen ten opzichte van de planning gesignaleerd en duidelijk op het scherm weergegeven. 

Koppeling HRM/salarisadministratie

Het is mogelijk om de verwerkte uren rechtstreeks te exporteren naar uw HRM/salarisadministratie. Op dit moment hebben we al een koppeling met de volgende salarisadministraties:

Tijdregistratieterminal

Met deze terminal kan worden in- en uitgeklokt met een vingerafdruk. Ook is het mogelijk om met pasjes/badges tags of een pincode te klokken.

 

Anviz C2