Foto omschrijving

Calculatie

Voor een Europees opererend bedrijf in de kunststofindustrie heeft East4 B.V. een calculatie- en tijdadministratie applicatie geschreven.

De wijze van calculeren binnen dit bedrijf was dusdanig specifiek dat dit niet met een standaardoplossing te ondervangen bleek. Daarom is in overleg met het bedrijf besloten om het geheel als een maatwerktraject te starten.

Hierop volgend is ook een complete uren-/tijdadministratie door East4 B.V. geschreven waarmee de werktijden per project/per fase vastgelegd kunnen worden. Daarnaast worden er zaken voor de WBSO geregistreerd en bijgehouden.

Het geheel is Engelstalig geschreven.