Foto omschrijving

Zwaluwhoeve kiest voor meer users

Wellnessresort De Zwaluwhoeve uit Hierden heeft East4 B.V. opdracht gegeven om de aanwezige TeamUren-plan® licenties uit te breiden.

De Zwaluwhoeve maakt gebruik van het pakket TeamUren-plan® voor het plannen/inroosteren van personeel en voor de registratie van de gewerkte uren. De gewerkte uren worden geregistreerd middels vingerscanterminals, die door East4 B.V. zijn geleverd. Door het uitbreiden van het aantal users kunnen er meer afdelingen/planners gelijktijdig gebruik maken van het geavanceerde plansysteem.

Naast het uitbreiden van het aantal users is ook de omzetmodule aangeschaft. Hiermee kunnen daadwerkelijke omzetten per omzetgroep ingegeven worden, die men kan vergelijken met ingevoerde forecast omzetten.
Omdat ook de daadwerkelijke uren geregistreerd worden (m.b.v. de vingerscanterminals) kan men zien wat de daadwerkeilijke loonkosten zijn geweest ten opzichte van de daadwerkelijke omzet.
Deze gegevens worden vergeleken met de forecast (planning), zodat men toekomstige planningen hierop weer verder bij kan stellen.

De Zwaluwhoeve