Foto omschrijving

Wanders laat software uitbreiden

Wanders Fires & Stoves uit Netterden heeft East4 B.V. opdracht gegeven om het huidig aanwezige softwarepakket Prodplan® uit te breiden.

Naast de magazijnen welke onder Prodplan® worden ondersteund, zal er binnen Prodplan® een extra mogelijkheid komen om de voorraden van service artikelen bij te houden en te registreren. Voor het productieproces zal geen rekening gehouden worden met eventuele voorraden die er voor de service artikelen (die ook als artikel in de productie kunnen worden gebruikt) aanwezig zijn. Daarnaast zal op diverse plaatsen in de software direct zichtbaar zijn hoeveel `normale voorraad` en hoeveel `voorraad er voor service` aanwezig is van de aanwezige inkoopartikelen, halffabrikaten en gereed producten.

Logo_Wanders (238 x 68)