Foto omschrijving

Maatwerkopdracht TCKI

TCKI is een onafhankelijk opererend adviesbureau en laboratorium voor de keramische industrie. Er worden diensten verleend aan productiebedrijven voor bakstenen, dakpannen, wand- en vloertegels, gresbuizen en aardewerk. Daarnaast word ook in toenemende mate gewerkt voor productiebedrijven buiten de keramische industrie.

East4 heeft in samenwerking met TCKI maatwerksoftware ontwikkeld waarmee zowel de administratie als het laboratorium wordt aangestuurd. De branche waar TCKI zich bevindt is constant in beweging. Doordat TCKI ervoor zorgt dat de software hier steeds op aangepast en uitgebreid wordt, zijn ze marktleider van Europa.

Ook nu heeft TCKI weer opdracht gegeven voor aanpassingen en uitbreidingen van de software. Zo zijn er onder andere twee nieuwe steensoorten toegevoegd aan de kwaliteitsrapporten: ‘Beton straatsteen’ en ‘Kalkzandsteen’. Ook zullen de analysepresentaties voortaan in vier talen (Nederlands, Engels, Duits en Frans) kunnen worden afgedrukt en ge-e-maild. Voor de kwaliteitsrapporten was dit al mogelijk.

De werkzaamheden zijn gestart en zullen aan het einde van dit jaar opgeleverd worden.

Zie ook een klant aan het woord

TCKI