Foto omschrijving

Nieuwe klant BKC Zevenaar

BKC uit Zevenaar kiest voor systeembeheer door East4 B.V.

Per 1 januari 2014 zal East4 B.V. het systeembeheer voor BKC uit Zevenaar verzorgen.

BKC: Boomverzorging, Groen en Milieu.

Dat zijn de hoofdtaken waar BKC zich, vanuit Zevenaar, al jaren mee bezig houdt in de Benelux en Duitsland.
Frisse ideeën, voorop lopen, net even anders zijn en een no-nonsense mentaliteit; dat is BKC ten top.
Dag in dag uit werkt men bij BKC aan nieuwe initiatieven om de beeldkwaliteit van het (openbaar) groen te verbeteren, de onderhoudskosten te verlagen en het milieu te ontzien.

Boomverzorging, Natuurlijk!
Natuurlijk in de groenvoorziening en boomverzorging, maar ook natuurlijk in de omgang.
Alle medewerkers van BKC zijn harde werkers en hebben veel kennis en ervaring, maar ze maken ook graag tijd voor een praatje met u.
Met het totaalconcept van BKC voor de aanleg, beheer en onderhoud van groen en bomen ontzorgt BKC de opdrachtgevers en bouwt men aan een vertrouwde en duurzame relatie.

BKC is zo groen als gras!
Dat durft BKC te beweren. Want BKC staat voor duurzaam, fris en natuurlijk; de drie belangrijkste betekenissen van de kleur groen.

Milieu - Olifantengras
Olifantengras – Miscanthus sinensis 'Giganteus' – is een gras welke prima is in te zetten als biomassagewas. Olifantengras groeit snel, heeft een hoge energetische waarde en kan jaarlijks geoogst worden.
BKC zet zich zeer actief in om de aanplant van olifantengras te stimuleren. Inmiddels zijn hier voor diverse partijen, waaronder gemeentes, de nodige projecten opgestart.
BKC kan het gehele traject voor u begeleiden, van aanplant tot oogst en de inzet van een biomassaketel. 

Milieu – CO2-emissiereductie
Bijdragen aan een groene wereld is bij BKC prioriteit. Samen met u zorgt men graag voor een beter milieu.
Om tot een beter milieu te komen, is het vooral belangrijk om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.
Een van de mogelijkheden hiervoor, is de inzet van biomassa als duurzame brandstof in energiecentrales.
BKC zet zich hier actief op in, door het vrijkomend groen zoveel mogelijk inzetten als biomassa.
Hiervoor wordt dit versnipperd, op eigen terrein gedroogd en afgeleverd bij een biomassacentrale.
Door de inzet van biomassa als duurzame brandstof, wordt het gebruik van fossiele brandstof voorkomen.
Om vast te stellen hoeveel CO2-emissiereductie hiermee bereikt wordt, is er een eigen – door een onafhankelijke certificerende instelling gevalideerd - registratiesysteem ontwikkeld.
Het groenafval is zo geen afval mee, maar juist een grondstof!

Ook u kunt uw groen bij BKC afleveren. Mocht u hiervan ook een CO2-verklaring ontvangen, dan is dat geen probleem. Deze kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor uw eigen CO2-footprint.

U kunt ook meewerken aan duurzaam en kleurrijk groen door gebruik te maken van onze BKC Groenscan® . Met de BKC Groenscan wordt uw project m.b.t. de aanleg van groen dusdanig door ons ingevuld, dat het project niet alleen bijdraagt aan CO2-emissiereductie, maar ook aan verlaging van onderhoudskosten, biodiversiteit, verfraaiing van het beeld en duurzaam groen in het geheel. De BKC Groenscan heeft haar nut al bewezen bij diverse industrieparken en woningbouwprojecten. Hier is het groen CO2 vriendelijk ingericht met gebruikmaking van de BKC Groenscan.

BKC (281 x 179)