Foto omschrijving

Nieuwe klant LM Consultancy & Lost Minute

LM Consultancy en Lost Minute kiezen voor hardware en systeembeheer van East4 B.V.LM Consultancy

Per heden verzorgt East4 B.V. de levering van hardware en het systeembeheer voor LM Consultancy en Lost Minute uit Zevenaar.

LM Consultancy B.V. is onderdeel van de Lost Minute Groep. LM Consultancy B.V. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het detacheren en uitzenden van Telecom, Technisch en Bouw personeel. 

Daarnaast is LM Consultancy B.V. gespecialiseerd en aktief in het betaald voetbal.

Het bedrijf onderscheidt zich door een eigen, klantgerichte aanpak, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De samenwerking berust op partnership, zodat LM Consultancy B.V. een maximale prestatie kan garanderen voor elke opdrachtgever. Tevens biedt LM Consultancy B.V. u een volwaardig partnership aan bij het realiseren van uw capaciteits tekort en het pay-rollen van uw vast of tijdelijk personeel.

LM Consultancy B.V. luistert naar uw wensen en ambities en trachten dan ook altijd de juiste persoon en het juiste bedrijf bij elkaar te bLostMinute (308 x 77)rengen. Snelheid, eerlijkheid en wederzijds vertrouwen zijn steekwoorden die passend zijn voor onze werkwijze. Uiteraard spelen kwaliteit en betrouwbaarheid ook een belangrijke rol.

Lost Minute B.V. is een bedrijf die gespecialiseerd is in het (Turn Key) aannemen van projecten in het binnen en buitenland.

Het bedrijf onderscheidt zich door een eigen, klantgerichte aanpak, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De samenwerking berust op partnership, zodat Lost Minute B.V. een maximale prestatie kan garanderen voor elke opdrachtgever. De ideeën die bij de klant leven worden door Lost Minute B.V. naar waarde geschat, geïnterpreteerd en zo mogelijk verwerkt in een project. Vanuit een lange ervaring en een veelzijdige kennis van diverse klanten en projecten geeft Lost Minute B.V. meerwaarde aan de eigen ideeën van de opdrachtgever.

Lost Minute B.V. biedt u een volwaardig partnership bij het realiseren van telecom projecten in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en België. De lange ervaring van Lost Minute B.V. en de veelzijdige kennis van techniek vormen een evidente en tastbare meerwaarde voor de opdrachtgever. Dit is met name in de huidige tijd een waardevol gegeven aangezien immers alle apparatuur feilloos moet functioneren omdat een geringe onderbreking het productieproces ernstig verstoord. Kennis van de modernste equipement en technieken is een pertinente voorwaarde. Maar ook, hoe gebruik je dit alles?!