Foto omschrijving

Deeltjesgrootte verdeling (leemanalyse)

Onze opdrachtgever analyseert voor de keramische industrie onder andere kleimonsters op haar samenstelling en eigenschappen. Deeltjesgrootteverdeling is van groot belang om inzicht te krijgen in te verwachten vormgevings-, droog- en bakgedrag van kleigrondstoffen. Hierbij gaat het om deeltjes in een massa die met behulp van zeven zijn af te scheiden en deeltjes waarvan de grootte wordt bepaald op basis van hun sedimentatiesnelheid in water. Zo wordt een korrelgrootteverdeling bepaald op bijvoorbeeld 45, 63, 125, 250 micrometer en 0.5, 1, 2 en 4 mm. Bij de sedimentatie-analyse kan worden gedacht aan 2, 10, 16 en/of 20 micrometer.

Apparatuur

Onze opdrachtgever heeft een plc-gestuurd analyse-apparaat ontwikkeld welke volledig geautomatiseerd kleimonsters onderzoekt op de deeltjesgrootte. De kleimonsters worden bij de orderintake genummerd en vervolgens ingewogen en op de carrousel geplaatst. Op deze carrousel bevinden zich maximaal 15 kleimonsters en elke minuut wordt de carrousel gedraaid, zodat na een kwartier alle verrichtingen en metingen aan een monster verricht worden. Middels relaisschakelingen worden de posities van de kleimonsters binnen de carrousel bijgehouden en wordt kenbaar gemaakt welke acties de door East4 ontwikkelde programmatuur uit moet voeren.Om de deetjesgrootte van de verschillende fracties te kunnen bepalen worden diverse gewichtsmetingen van de monsters verricht en wordt de dichtheid van het monster in water bepaald. Zodra een gewichts- of dichtheidmeting verricht moet worden, wordt dit door middel van een relaisschakeling door de plc kenbaar gemaakt. De programmatuur leest vervolgens de betreffende balans en/of dichtheidsmeter uit, bepaald voor welk monster deze data van toepassing is en berekend de grootte van de verschillende fracties. Het geheel vindt volledig automatisch plaats.

Programmatuur

De analist welke de analyse uitvoert kan op het scherm volgen waar een kleimonster zich bevindt en wat de status van de uit te voeren metingen is.

Koppeling leemapparaat

De signalen van de relais van de plc worden middels een digitaal io-board met een precisie van een milliseconde doorgegeven aan de programmatuur, waardoor de verschillende uit te voeren acties worden getriggerd.

Foutcontrole

Middels constanten zijn diverse controlemomenten en ijkpunten vast te leggen om de werking van de analyseapparatuur te kunnen controleren en de nauwkeurigheid van de uiteindelijke meetresultaten te waarborgen.

Indien u meer informatie wilt kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.